Chữ Ký Số Giá Rẻ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA

2. Gia hạn chữ ký số VNPT:

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,233,000 2,111,000 2,793,000
 USB TOKEN  MIỄN PHÍ   MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,233,000 2,111,000 2,793,000
 Chiết khấu 150,000 250,000 400,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,083,000

( gồm VAT)

1,861,000

(gồm VAT)

2,393,000

( gồm VAT)