Chữ Ký Số Giá Rẻ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

II. Gia hạn chữ ký số FPT – với khách hàng đang dùng Chữ ký số FPT-CA

 

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,237,000 2,110,000 2,988,000
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,237,000 2,110,000 2,988,000
 Chiết khấu  150,000  250,000  450,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,087000  1860,000
2,538,000