Chữ Ký Số Giá Rẻ

Dừng chương trình khuyến mãi các nhà mạng CKS

Theo thông tin từ các nhà mạng cung cấp các dịch vụ chữ ký số hiện nay, chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngừng các chương trình “khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng” đối với các nhà mạng chữ ký số hiện nay, Thông báo được áp dụng từ ngày 01/10/2017, cụ thể như sau:

+ Đối với khách hàng khi đăng ký mới hoặc gia hạn chữ ký số của các nhà mạng hiện tại sau ngày 1/10/2017 đều không được tặng thêm tháng sử dụng đối với tất cả các gói như trước đây.

+ Đối với những khách hàng đã đăng ký hoặc gia hạn trước thời gian ngày 1/10/2017 thì vẫn được áp dụng các chương trình khuyến mãi như trước đây.

Dừng chương trình khuyến mãi các nhà mạng CKS từ ngày 1/10/2017

Sau đây là bảng giá chi tiết nhất của các nhà mạng áp dụng từ ngày 1/10/2017:

+ Chữ ký số Viettel:

–         Đăng ký mới

GÓI DỊCH VỤ CA2-1 CA2-2 CA2-3
 Phí dịch vụ 1,236,000 2,112,000 2,990,000
 USB TOKEN 550,000 550,000  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,786,000 2,662,000  2,990,000
 Chiết khấu  406,000 812,000 1,040,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,380,000

( gồm VAT)

1,850,000

( gồm VAT)

 1,950,000

( gồm VAT)

–         Gia Hạn

GÓI DỊCH VỤ CA2-1 CA2-2 CA2-3
 Phí dịch vụ 1,236,000 2,112,000 2,990,000
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,236,000 2,112,000 2,990,000
 Chiết khấu 346,000 662,000 1,040,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  890,000

( gồm VAT)

 1,450,000

( gồm VAT)

 1,950,000

( gồm VAT)

+  Chữ ký số Vina

–         Đăng ký mới

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,788,000 2,664,000 2,989,000
 USB TOKEN MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Chiết khấu  500,000  764,000  1,000,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,288,000

( gồm VAT)

 1,900,000

( gồm VAT)

 1,989,000

( gồm VAT)

–         Gia hạn

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,288,000 2,164,000 2,489,000
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Chiết khấu 300,000 500,000 800,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  988,000

( gồm VAT)

 1,664,000

( gồm VAT)

1,689,000

( gồm VAT)

+ Chữ ký số VNPT

–         Đăng ký mới

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,233,000 2,111,000 2,993,000
 USB TOKEN 550,000 550,000  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,783,000 2,661,000 2,993,000
 Chiết khấu 150,000 300,000 400,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,633,000

( gồm VAT)

 2,361,000

( gồm VAT)

2,593,000

( gồm VAT)

–         Gia hạn

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,233,000 2,111,000 2,993,000
 USB TOKEN  MIỄN PHÍ   MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,233,000 2,111,000 2,993,000
 Chiết khấu 150,000 250,000 400,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,083,000

( gồm VAT)

1,861,000

( gồm VAT)

2,593,000

( gồm VAT)