Chữ Ký Số Giá Rẻ

CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA

Vài nét vài dịch vụ chữ ký số VNPT-CA

Chữ ký số VNPT-CA là dịch vụ chữ ký số đầu tiên được cấp phép cung cấp tại Việt Nam do Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cung cấp.

Bảng giá cước dịch vụ chữ ký số VNPT

A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,233,000 2,111,000 2,993,000
 USB TOKEN 550,000 550,000  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,783,000 2,661,000 2,993,000
 Chiết khấu 150,000 300,000 400,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,633,000

( gồm VAT)

 2,361,000

( gồm VAT)

2,593,000

( gồm VAT)

B. GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,233,000 2,111,000 2,793,000
 USB TOKEN  MIỄN PHÍ   MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,233,000 2,111,000 2,793,000
 Chiết khấu 150,000 250,000 400,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,083,000

( gồm VAT)

 1,861,000

( gồm VAT)

2,393,000

( gồm VAT)

 

Ghi chú :

– Đối với Quý khách gia hạn chữ ký số VNPT thì thời gian còn lại nếu có trên TOKEN sẽ được cộng dồn vào Tổng thời gian của gói cước đăng ký gia hạn.

– Đối với Quý khách đăng ký chuyển đổi sang dùng VNPT, Quý khách vui lòng cung cấp lại USB TOKEN của nhà cung cấp trước đó để Chúng tôi xét chính sách cộng dồn thêm số tháng sử dụng (Tối đa 12 tháng).