Chữ Ký Số Giá Rẻ

CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CA2 – NACENCOMM

A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,238,000 2,110,000 2,990,000
CA2 Token 550,000 550,000 Miến Phí
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,788,000  2,660,000 2,990,000
 Chiết khấu 300,000  550,000  900,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,438,000  2,110,000
2,090,000

GÓI D.VỤ

B. GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,238,000 2,110,000 2,990,000
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,238,000 2,110,000 2,990,000
 Chiết khấu 300,000 550,000  900,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  938,000  1,560,000
2,090,000