Chữ Ký Số Giá Rẻ

CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ FPT-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,237,000 2,110,000 2,988,000
 USB TOKEN  550,000  550,000  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụngdịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,787,000 2,660,000 2,988,000
 Chiết khấu 150,000  250,000  450,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,637,000  2,410,000
2,538,000

B. GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,237,000 2,110,000 2,988,000
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,237,000 2,110,000 2,988,000
 Chiết khấu  150,000  250,000  450,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,087000  1860,000
2,538,000