Chữ Ký Số Giá Rẻ

CHỮ KÝ SỐ BKAV-CA

CHIẾT KHẤU KHI MUA CHỮ KÝ SỐ BKAV: 

  • + 400.000 KHI MUA CHỮ KÝ SỐ 03 NĂM
  • + 280.000 KHI MUA CHỮ KÝ SỐ 02 NĂM
  • + 100.000 KHI MUA CHỮ KÝ SỐ 01 NĂM

Chữ ký số BKAV

Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách báo giá dịch vụ chữ ký số BKAV như sau:

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
06 tháng 01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số – Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử – Ký email, văn bản – Ngân hàng, chứng khoán điện tử…  100,000 VND 750,000 VND 1,350,000 VND 1,950,000 VND
 Thiết bị BkavCA Token  500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ Miễn phí
 Khuyến mãi – 12 tháng TVAN – 12 tháng phần mềm tự in hoá đơn –  Tặng 03 tháng chữ ký số – 12 tháng TVAN – 12 tháng phần mềm tự in hoá đơn –  Tặng 06 tháng chữ ký số – 12 tháng TVAN – 12 tháng phần mềm tự in hoá đơn –  Tặng 09 tháng chữ ký số – 12 tháng TVAN – 12 tháng phần mềm tự in hoá đơn
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT)  660,000 1,375,000 2,035,000 2,145,000