Chữ Ký Số Giá Rẻ

CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM

Khai thuế qua mạng đã trở thành 1 công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp, cải cách hành chính tốt hơn, các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, ngày càng hiện đại, đó là sự quan tâm của nhà nước vào cải cách hành chính. Hiện tại cơ quan bảo hiểm đã triển khai chữ ký số bảo hiểm để khai qua mạng.

Vài nét tiêu biểu về chữ ký số bảo hiểm xã hội

Để tham gia kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử, bắt buộc các bạn phải có chữ ký số. Lúc này chữ ký số đóng vai trò như con dấu của người kê khai, thông qua đó Doanh nghiệp – Cá nhân – Tổ chức có thể kê khai và nộp các loại giấy tờ hồ sơ thủ tục qua mạng.

Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch BHXH giúp tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm được khoảng thời gian chờ đợi hoàn thiện các thủ tục kê khai.

Các hồ sơ giấy tờ nộp qua hệ thống BHXH trực tuyến đều hợp lệ được cơ quan bảo hiểm chấp nhận, và có thể xem đây là giải pháp thay thế cho việc nộp hồ sơ giấy trước đây.